• Polski
 • English

Partnerzy Projektu

Izba Bawełny w Gdyni – Gdynia Cotton Association

Międzynarodowy Koordynator Projektu

Izba Bawełny w Gdyni działa od 1935 r. Do zrzeszenia należą krajowe i zagraniczne firmy oraz instytucje związane z bawełną i włóknami podobnymi, tj. m.in. przetwórcy surowca, producenci surowca i wyrobów finalnych, handlowcy, firmy kontrolne, spedytorzy, placówki naukowo-badawcze oraz instytucje związane z obrotem bawełną i innymi włóknami. Misją Izby jest kreowanie silnego ekonomicznie i organizacyjnie sektora bawełniarskiego w Polsce i na arenie międzynarodowej. Realizuje ją działając jako forum współpracy i konsultacji w zakresie zagadnień dotyczących obrotu i przerobu bawełny oraz włókien podobnych, jak również wykonywanych z nich wyrobów. Izba reprezentuje interesy swoich członków wobec przedstawicieli władz, administracji i ośrodków decyzyjnych w kraju i na świecie.
Izba prowadzi Kursy Klasyfikacji Bawełny, jak również szkolenia specjalistyczne z zakresu wiedzy o włóknach, przędzach i tkaninach. Izba Bawełny w Gdyni jest aktywnym członkiem Komitetu ds. Międzynarodowej Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny (CICCA) czy Komitetu ds. Przemysłu Bawełniarskiego i Pokrewnych Przemysłów Tekstylnych Unii Europejskiej (EUROCOTON) oraz współpracuje ze znaczącymi europejskimi i międzynarodowymi organizacjami bawełniarskimi, w tym m.in. z Międzynarodowym Komitetem Doradczym ds. Bawełny (ICAC), Międzynarodową Izbą Bawełny z siedzibą w Liverpoolu (ICA) oraz Bremeńską Izbą Bawełny (BBB).
Przedstawiciele Izby biorą udział w pracach władz lokalnych, krajowych i europejskich w zakresie zagadnień technicznych, technologicznych, handlowych i prawnych, które służą ochronie oraz optymalizacji interesów nie tylko sektora bawełniarskiego, ale i całego europejskiego sektora tekstylno-odzieżowego.
Izba popularyzuje przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w ramach całego łańcucha dostaw bawełny oraz promuje bawełnę, a także inne włókna naturalne jako przyjazne człowiekowi i mające korzystny wpływ na środowisko naturalne. Jesteśmy członkiem Międzynarodowego Forum ds. Promocji Bawełny (IFCP) działającego w ramach ICAC i Inicjatywy Odkryj Włókna Naturalne ( DNFI).

 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.
Instytut realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi na świecie; działa na potrzeby rolnictwa, przemysłu włókienniczego, ochrony środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego, farmacji oraz medycyny.
Przy IWNiRZ działają dwa Akredytowane Laboratoria: Palności i Laboratorium Włókiennicze (Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 225), wyposażone w aparaturę i sprzęt o wysokich parametrach technicznych pozwalające na badanie surowców, tekstyliów oraz innych wyrobów.
Instytut prowadzi również prace nad zagospodarowaniem terenów skażonych przez przemysł pod uprawę roślin niekonsumpcyjnych, wykorzystaniem produktów ubocznych powstałych podczas przetwórstwa surowców włókienniczych oraz nad nowoczesnymi kompozytami opartymi na surowcach włókienniczych. IWNIRZ realizuje prace nad określeniem wpływów fizjologicznego oddziaływania wyrobów włókienniczych na fizjologię człowieka.

 

 

Association for Research And Development in Materials from Renewable Resources

Od 1998 r. Association for Research and Development in Materials from Renewable Resources (WNR) wspierawspółpracępomiędzynauką a przemysłem. Zrzeszając grono członków, WNR reprezentuje ich interesy w celu podniesienia aktualnego stanu wiedzy z zakresu materiałów z zasobów odnawialnych. Priorytetem jest osiągnięcie oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia.

W ramach współpracy międzysektorowej WNR utrzymuje bliski dialog ze zrzeszeniami działającymi w rożnych dziedzinach nauki i przemysłu. Wyniki badań projektów naukowych są prezentowane na kongresach i wystawach w celu wsparcia ich zastosowań przemysłowych oraz poinformowania opinii publicznej. Ponadto WNR doradza regionalnym decydentom w zakresie przemysłowego zastosowania materiałów ze źródeł odnawialnych.

 

 

Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems

Największym wyzwaniem stojącym przed ludzkością w XXI w. jest zagadnienie zrównoważonego rozwoju we wszystkich sferach życia, szczególnie w odniesieniu do efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów surowców. IMWS prowadzi badania stosowane w dziedzinie efektywności materiałowej, której jest główną siłą napędową oraz uznanym innowatorem. Instytut rozwiązuje problemy przemysłu i klientów świadczących usługi w sferze publicznej z zakresu bezpieczeństwa, ochrony życia oraz funkcjonalności i mikrostruktury materiałów użytych w komponentach i systemach.
Wśród przemysłowych klientów Instytutu są firmy z obszaru mikroelektroniki i mikrosystemów, technologii fotowoltaicznych , inżynierii tworzyw sztucznych, przemysłu chemicznego, inżynierii elektrycznej, przemysłu budowlanego, samochodowego i lotniczego.

IMWS w różnorodny sposób nawiązuje korzystne kontakty. Obejmuje to m.in. integrację w grupach, alianse i zespoły projektowe spółki Fraunhofer, jak również współpracę z uniwersytetami, działalność w specjalnych obszarach badań naukowych oraz klastrach. Bieżące flagowe projekty obejmują BioEconomyLeading Edge Cluster i działalność w ramach inicjatywy Circular Carbon Technologies we współpracy z TU Bergakademie Freiberg, wieloma Instytutami Fraunhofer i partnerami z przemysłu.

 

 

Organ doradczy

KOMITET UŻYTKOWNIKÓW

Polska

 • EKOTEX Marek Radwański
 • ALMA SERVICE EKO Przedsiębiorstwo Badawczo Produkcyjne
 • „POLSKI LEN” sp. z o.o.
 • Święcicka Krystyna
 • GOFLAX Benoit Gaujard

Niemcy

 • FVK GmbH
 • O. Lange + Co.
 • IFC Composite GmbH
 • THERMO NATUR GmbH & Co. KG
 • C3 Technologies GmbH

Szwecja

 • DellencatEkonomiskFörening

Projekt współfinansowany przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju