• Polski
  • English

O projekcie

Projekt dotyczy opracowania preimpregnowanych laminatów wzmocnionych wyrobami z włókien lnianych na potrzeby lekkich strukturalnych konstrukcji. Włókna łykowe są chętnie wykorzystywane jako wzmocnienia kompozytów, ze względu na niską gęstość w porównaniu z włóknem szklanym, kevlarem, włóknami syntetycznymi, co w efekcie prowadzi do obniżenia masy produktu końcowego. Zastępowanie włókien szklanych włóknami naturalnymi w kompozytach jest korzystne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, zwłaszcza w przypadku stosowania naturalnych żywic polimerowych, w aspekcie biodegradowalności, zmniejszonej emisji dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych oraz redukcji CO2 z atmosfery w okresie uprawy roślin łykowych.

.

W projekcie opracowane zostaną struktury liniowych i płaskich wyrobów z włókien lnianych o parametrach zapewniających poprawny przebieg procesu formowania prepregów oraz wysoką jakość kompozytów. W celu zwiększenia adhezji włókna do naturalnej żywicy epoksydowej oraz obniżenia palności, wyroby lniane będą poddane procesom chemicznej modyfikacji. Laminaty wzmacniane wyrobami lnianymi będą wytwarzane na drodze efektywnego ekonomicznie procesu polegającego na wstępnej impregnacji oraz formowaniu prepregów w warunkach niskiego ciśnienia z wykorzystaniem naturalnej żywicy epoksydowej. Zawartość włókna lnianego w kompozycie będzie na poziomie 60%. Opracowany laminat będzie charakteryzował się zminimalizowaną porowatością, co wiąże się z uzyskaniem dobrych właściwości mechanicznych

Dzięki zastosowaniu procesów modyfikacji włókna oraz żywicy epoksydowej środkami uniepalniającymi, uzyskany kompozyt będzie charakteryzował się obniżoną palnością, dając możliwości szerszego zastosowania w wielu gałęziach przemysłu. Biodegradowalne wysokiej jakości prepregi będą wykorzystane do wytwarzania lekkich strukturalnych konstrukcji kompozytowych w wielu sektorach gospodarki, np.: w kolejnictwie, w przemyśle samochodowym, do budowy łodzi, elementów architektury i innych.

W Polsce opracowanie w ramach projektu Celpreg nowej jakości kompozytów na bazie włókna lnianego wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na len co zadziała pozytywnie na ekonomiczne pobudzenie sektora włókien naturalnych.

Przykład kompozytu wzmocnionego włóknem lnianym