• Polski
  • English

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

W dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się w sposób zdalny  – organizowane co pół roku – 5. spotkanie Partnerów Projektu CELPREG, Komitetu Użytkowników złożonego z przedstawicieli przemysłu oraz Komitetu Sterującego.

Uczestnicy omówili dotychczasowe wyniki poszczególnych zadań, które z uwagi na pandemię COVID-19 nie mogły być swobodnie realizowane, a przede wszystkim zatwierdzili plan pracy na kolejne pół roku wyrażając nadzieję, że przedłużenie czasu trwania Projektu do 31 grudnia 2020 r. umożliwi pełną realizację wszystkich zadań.

Izba Bawełny w Gdyni w porozumieniu z Instytutem Włókien Naturalnych i partnerami niemieckimi wystąpiła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o przedłużenie czasu realizacji Projektu z uwagi na fakt, że z powodu pandemii COVID-19  badania nie mogły być na bieżąco prowadzone. Partnerzy niemieccy: Association for Research and Development in Materials from Renewable Resources (WNR) oraz   Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems (IMWS) zwrócili  się do swojej Agencji Finansującej z analogicznym wnioskiem. Zarówno polska, jak niemiecka Agencje Finansujące zaakceptowały wydłużenie czasu trwania projektu do 31 grudnia  2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że w związku z utrzymującym się wysokim stanem zagrożenia epidemiologicznego zaplanowane na 14 maja 2020 roku w Łodzi Seminarium CELPREG zatytułowane ” „Innowacyjne materiały z udziałem włókien naturalnych odpowiedzią na potrzeby przemysłu” zostaje odwołane.

Nowy termin i miejsce spotkania wyznaczymy, kiedy pozwolą na to warunki zewnętrzne.

W dniu  20 marca br. w godz. 11.00 – 15.00 w salach konferencyjnych Hotelu CAMPANILE w Łodzi przy al. Piłsudskiego 27  odbędzie się w ramach Projektu CELPREG Seminarium pt. „ Innowacyjne materiały z udziałem włókien naturalnych odpowiedzią na potrzeby przemysłu”. 

Udział w Seminarium jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. W toku seminarium przewidziana jest przerwa kawowa i lunch.

W razie zainteresowania uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia  5 marca 2020r. e-mailem wysłanym na adres: ib@gca.org.pl.

Program Seminarium zostanie wkrótce umieszczony na stronie i  będzie na bieżąco uaktualniany.

ZAPROSZENIE

PROGRAM

Oprócz spotkania w toku Targów w dniu 21 listopada br. – Partnerzy Projektu mieli również prezentację promującą Projekt na Forum Tekstylnym – jednym z ważnych wydarzeń towarzyszących Targom.

Prezentacja zatytułowana „Kompozyty wzmocnione włóknami naturalnymi – Projekt CELPREG” została przedstawiona przez mgr Weronikę Gieparda reprezentującą Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Prezentacja przyciągnęła uczestników Targów, w tym członków Izby – przedsiębiorców biorących udział w tym wydarzeniu w roli wystawców.

  

W dniu 21 listopada br. w toku 6. edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych FAST TEXTILE w Nadarzynie odbyło się 4. spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego i Komitetu Użytkowników, podczas którego zaprezentowano i omówiono wyniki kolejnych zadań projektu realizowanych w ramach prowadzonych badań.

Przedstawiono także podjęte działania mające na celu jak najszerszą promocję projektu wśród przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań, jak również uzgodniono szczegółowy harmonogram prac na następne miesiące.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ, Kierownik Badań Projektu, wzięła udział w 4. Międzynarodowej Konferencji Włókien Naturalnych (ICNF), która odbyła się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca br. w Porto w Portugalii pod hasłem „Inteligentne Zrównoważone Rozwiązania”. Dyrektor Małgorzata Zimniewska przedstawiła poster prezentujący wyniki dotychczasowych badań zatytułowany: ”Porównawcze analizy właściwości różnych odmian włókna lnianego spełniających wymagania wzmocnień kompozytowych”. Autorami posteru są osoby realizujące projekt w IWNiRZ, czyli: Małgorzata Zimniewska, Anna Kicińska-Jakubowska, Wanda Różańska, Barbara Romanowska, Patrycja Przybylska, Edyta Kwiatkowska.

Prezentowane wyniki spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. Wydarzenie zgromadziło ok. 180 uczestników z 26 krajów świata. Konferencja obejmowała trzy tematyczne równolegle prowadzone sesje naukowe oraz sesje posterowe prezentowane przez wszystkie 3 dni trwania obrad.

W dniach od 20 do 26 czerwca br. Członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni –  dr inż. Jacek Rutkowski – uczestniczył w  międzynarodowej wystawie technologii tekstylnych i odzieżowych ITMA 2019, która odbyła się tym roku w  Hiszpanii, w Barcelonie –  Fira De Barcelona, Gran Via. Najnowsze zrównoważone technologie i rozwiązania zostały zaprezentowane pod hasłem  „Wprowadzając
Innowacje do Świata Tekstyliów”.
Pan Jacek Rutkowski w toku spotkań z przedsiębiorcami  promował projekt CELPREG podkreślając jego zrównoważony charakter, innowacyjność, jak również szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań wyników projektu w przemyśle.

 

23 maja br w godz.11.00 – 15.00 w Sali Konferencyjnej w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się Seminarium pt. „Potencjał drzemiący we włóknach naturalnych szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Celem seminarium była przede wszystkim promocja Projektu, a pośrednio – promocja włókien naturalnych jako przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu. Seminarium przyciągnęło przedsiębiorców zainteresowanych innowacyjnymi, biodegradowalnymi materiałami, jak również przedstawicieli środowiska naukowego zaangażowanych w opracowywanie ekologicznych rozwiązań. Wysoki poziom merytoryczny prezentacji zachęcał do ożywionej dyskusji oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytutami nauko-badawczymi i uczelniami wyższymi. Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali materiały promujące Projekt.
Przed Seminarium w godz. 9.00 – 11.00 odbyło się 3. Spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego i Komitetu Użytkowników, na którym przedstawiono i przedyskutowano wyniki realizacji poszczególnych „kroków milowych” Projektu w ramach prowadzonych badań, a także omówiono działania podjęte na rzecz promocji Projektu. Część uczestników tego spotkania wystąpiło na ww. Seminarium w roli lektorów promując Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 23 maja br. w godz. 9.00 – 11.00 w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się 3. Spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego i Komitetu Użytkowników, na którym przedstawiono i przedyskutowano wyniki realizacji poszczególnych „kroków milowych” Projektu w ramach prowadzonych badań, a także omówiono działania podjęte w celu promocji Projektu.
Po zakończeniu spotkania wszyscy jego uczestnicy wzięli udział w Seminarium „Potencjał drzemiący we włóknach naturalnych szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw” promującym Projekt.