• Polski
  • English

Aktualności

SZÓSTE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

3 grudnia 2020

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się zdalnie 6. Spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego oraz przedstawicieli Komitetu Użytkowników.

Spotkanie miało na celu podsumowanie uzyskanych wyników badań oraz przedstawienie sposobów ich rozpowszechniania wśród przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych wdrażaniem tych rozwiązań na skalę przemysłową.

Uczestniczący w spotkaniu – przedstawiciele Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich poinformowali, że finalizują badania, Osiągnięte wyniki przedstawione zostały na Seminarium promującym Projekt zorganizowanym w formie webinarium w dniu 5 listopada br. oraz w broszurze promocyjnej. Raport końcowy na potrzeby NCBiR zostanie przedłożony w przewidzianym terminie.

Przedstawiciel niemieckiego Partnera Projektu – Instytutu Fraunhofer IMWS – zastrzegł, że z uwagi na utrudniony dostęp do laboratoriów spowodowany pandemią COVID-19, kompletne wyniki i raport końcowy na potrzeby Instytucji Finansującej Projekt zostaną przedstawione przez Instytut w przewidzianym terminie – najpóźniej do końca stycznia 2021.