• Polski
  • English

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się zdalnie 6. Spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego oraz przedstawicieli Komitetu Użytkowników.

Spotkanie miało na celu podsumowanie uzyskanych wyników badań oraz przedstawienie sposobów ich rozpowszechniania wśród przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych wdrażaniem tych rozwiązań na skalę przemysłową.

Uczestniczący w spotkaniu – przedstawiciele Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich poinformowali, że finalizują badania, Osiągnięte wyniki przedstawione zostały na Seminarium promującym Projekt zorganizowanym w formie webinarium w dniu 5 listopada br. oraz w broszurze promocyjnej. Raport końcowy na potrzeby NCBiR zostanie przedłożony w przewidzianym terminie.

Przedstawiciel niemieckiego Partnera Projektu – Instytutu Fraunhofer IMWS – zastrzegł, że z uwagi na utrudniony dostęp do laboratoriów spowodowany pandemią COVID-19, kompletne wyniki i raport końcowy na potrzeby Instytucji Finansującej Projekt zostaną przedstawione przez Instytut w przewidzianym terminie – najpóźniej do końca stycznia 2021.

Przełożone z powodu pandemii z wiosny tego roku Seminarium, które miało promować Projekt,  odbyło się zdalnie w formie webinarium w dniu 5 listopada 2020 r. 

Celem Seminarium było zaprezentowanie wyników  przeprowadzonych  w ramach Projektu badań  oraz prognoz ich zastosowania w przemyśle.

Seminarium zostało zrealizowane   w ramach  konferencji „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”, zorganizowanej przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Załącznik 1 –  PROGRAM
Załacznik 2 –   BROSZURA PROMOCYJNA

W dniu 5 listopada br.  w godz. 10.30 – 12.30 odbędzie się  bezpłatne webinarium poświęcone realizacji zadań w ramach Projektu CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania  w warunkach niskiego ciśnienia”

Serdecznie zapraszamy do  udziału w wydarzeniu. Zainteresowanych  prosimy o kontakt na: ib@gca.org.pl 

Dziewiętnastego września w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja z cyklu Innowacyjne Rozwiązania dla Polskiego Rolnictwa. Tematem spotkania była uprawa i produkcja roślin włóknistych i zielarskich w celach przemysłowych. Konferencja pt. ”Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa – polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej biogospodarki” skierowana była do organizacji i związków rolników, podmiotów gospodarczych, i jednostek naukowych. W toku spotkania obszerne wystąpienie dotyczące perspektyw uprawy i zastosowań roślin włóknistych zaprezentowała dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ – dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.
W toku konferencji zrealizowano również działania promocyjne na rzecz projektu Celpreg – tj. roll-up promujący został przedstawiony uczestnikom konferencji. Wszyscy uczestnicy otrzymali broszury informacyjne projektu w materiałach konferencyjnych. 

Uczestników spotkania powitała dyrektor Instytutu dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof IWNiRZ będąca jednocześnie Kierownikiem Badań Projektu oraz dyrektor Izby Bawełny w Gdyni Katarzyna Święcicka – Koordynator Projektu. W ramach przewidzianego porządku obrad przedstawiciele partnerów projektu przedstawili zakres działalności i osiągnięcia reprezentowanych przez siebie instytucji, a także planowane prace i zadania w ramach projektu CORNET/24 Celpreg/3/2017.

Na spotkaniu wybrano również członków Komitetu Sterującego Projektu w osobach: Katarzyny Święcickiej (Przewodniczącej) oraz Małgorzaty Zimniewskiej i Svena Wüstenhagen (IMWS). Ustalono, że następne spotkanie Partnerów projektu i Komitetu Użytkowników odbędzie się na początku grudnia 2018 r. w siedzibie Izby Bawełny w Gdyni.