• Polski
  • English

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Aktualności

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się zdalnie 6. Spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego oraz przedstawicieli Komitetu Użytkowników.

Spotkanie miało na celu podsumowanie uzyskanych wyników badań oraz przedstawienie sposobów ich rozpowszechniania wśród przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych wdrażaniem tych rozwiązań na skalę przemysłową.

Uczestniczący w spotkaniu – przedstawiciele Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich poinformowali, że finalizują badania, Osiągnięte wyniki przedstawione zostały na Seminarium promującym Projekt zorganizowanym w formie webinarium w dniu 5 listopada br. oraz w broszurze promocyjnej. Raport końcowy na potrzeby NCBiR zostanie przedłożony w przewidzianym terminie.

Przedstawiciel niemieckiego Partnera Projektu – Instytutu Fraunhofer IMWS – zastrzegł, że z uwagi na utrudniony dostęp do laboratoriów spowodowany pandemią COVID-19, kompletne wyniki i raport końcowy na potrzeby Instytucji Finansującej Projekt zostaną przedstawione przez Instytut w przewidzianym terminie – najpóźniej do końca stycznia 2021.

Przełożone z powodu pandemii z wiosny tego roku Seminarium, które miało promować Projekt,  odbyło się zdalnie w formie webinarium w dniu 5 listopada 2020 r. 

Celem Seminarium było zaprezentowanie wyników  przeprowadzonych  w ramach Projektu badań  oraz prognoz ich zastosowania w przemyśle.

Seminarium zostało zrealizowane   w ramach  konferencji „Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki”, zorganizowanej przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Załącznik 1 –  PROGRAM
Załacznik 2 –   BROSZURA PROMOCYJNA

W dniu 5 listopada br.  w godz. 10.30 – 12.30 odbędzie się  bezpłatne webinarium poświęcone realizacji zadań w ramach Projektu CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania  w warunkach niskiego ciśnienia”

Serdecznie zapraszamy do  udziału w wydarzeniu. Zainteresowanych  prosimy o kontakt na: ib@gca.org.pl 

W dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 odbyło się w sposób zdalny  – organizowane co pół roku – 5. spotkanie Partnerów Projektu CELPREG, Komitetu Użytkowników złożonego z przedstawicieli przemysłu oraz Komitetu Sterującego.

Uczestnicy omówili dotychczasowe wyniki poszczególnych zadań, które z uwagi na pandemię COVID-19 nie mogły być swobodnie realizowane, a przede wszystkim zatwierdzili plan pracy na kolejne pół roku wyrażając nadzieję, że przedłużenie czasu trwania Projektu do 31 grudnia 2020 r. umożliwi pełną realizację wszystkich zadań.

Izba Bawełny w Gdyni w porozumieniu z Instytutem Włókien Naturalnych i partnerami niemieckimi wystąpiła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o przedłużenie czasu realizacji Projektu z uwagi na fakt, że z powodu pandemii COVID-19  badania nie mogły być na bieżąco prowadzone. Partnerzy niemieccy: Association for Research and Development in Materials from Renewable Resources (WNR) oraz   Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems (IMWS) zwrócili  się do swojej Agencji Finansującej z analogicznym wnioskiem. Zarówno polska, jak niemiecka Agencje Finansujące zaakceptowały wydłużenie czasu trwania projektu do 31 grudnia  2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że w związku z utrzymującym się wysokim stanem zagrożenia epidemiologicznego zaplanowane na 14 maja 2020 roku w Łodzi Seminarium CELPREG zatytułowane ” „Innowacyjne materiały z udziałem włókien naturalnych odpowiedzią na potrzeby przemysłu” zostaje odwołane.

Nowy termin i miejsce spotkania wyznaczymy, kiedy pozwolą na to warunki zewnętrzne.

W dniu  20 marca br. w godz. 11.00 – 15.00 w salach konferencyjnych Hotelu CAMPANILE w Łodzi przy al. Piłsudskiego 27  odbędzie się w ramach Projektu CELPREG Seminarium pt. „ Innowacyjne materiały z udziałem włókien naturalnych odpowiedzią na potrzeby przemysłu”. 

Udział w Seminarium jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. W toku seminarium przewidziana jest przerwa kawowa i lunch.

W razie zainteresowania uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia  5 marca 2020r. e-mailem wysłanym na adres: ib@gca.org.pl.

Program Seminarium zostanie wkrótce umieszczony na stronie i  będzie na bieżąco uaktualniany.

ZAPROSZENIE

PROGRAM

Oprócz spotkania w toku Targów w dniu 21 listopada br. – Partnerzy Projektu mieli również prezentację promującą Projekt na Forum Tekstylnym – jednym z ważnych wydarzeń towarzyszących Targom.

Prezentacja zatytułowana „Kompozyty wzmocnione włóknami naturalnymi – Projekt CELPREG” została przedstawiona przez mgr Weronikę Gieparda reprezentującą Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Prezentacja przyciągnęła uczestników Targów, w tym członków Izby – przedsiębiorców biorących udział w tym wydarzeniu w roli wystawców.

  

W dniu 21 listopada br. w toku 6. edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych FAST TEXTILE w Nadarzynie odbyło się 4. spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego i Komitetu Użytkowników, podczas którego zaprezentowano i omówiono wyniki kolejnych zadań projektu realizowanych w ramach prowadzonych badań.

Przedstawiono także podjęte działania mające na celu jak najszerszą promocję projektu wśród przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań, jak również uzgodniono szczegółowy harmonogram prac na następne miesiące.

Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ, Kierownik Badań Projektu, wzięła udział w 4. Międzynarodowej Konferencji Włókien Naturalnych (ICNF), która odbyła się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca br. w Porto w Portugalii pod hasłem „Inteligentne Zrównoważone Rozwiązania”. Dyrektor Małgorzata Zimniewska przedstawiła poster prezentujący wyniki dotychczasowych badań zatytułowany: ”Porównawcze analizy właściwości różnych odmian włókna lnianego spełniających wymagania wzmocnień kompozytowych”. Autorami posteru są osoby realizujące projekt w IWNiRZ, czyli: Małgorzata Zimniewska, Anna Kicińska-Jakubowska, Wanda Różańska, Barbara Romanowska, Patrycja Przybylska, Edyta Kwiatkowska.

Prezentowane wyniki spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. Wydarzenie zgromadziło ok. 180 uczestników z 26 krajów świata. Konferencja obejmowała trzy tematyczne równolegle prowadzone sesje naukowe oraz sesje posterowe prezentowane przez wszystkie 3 dni trwania obrad.