• Polski
  • English

Aktualności

DRUGIE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU CELPREG

29 listopada 2018

W dniu 29 listopada br. w siedzibie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich odbyło się spotkanie partnerów Projektu CELPREG, Komitetu Sterującego i Komitetu Użytkowników.

Uczestników powitała dyrektor Instytutu dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ oraz dyrektor Izby Bawełny w Gdyni Katarzyna Święcicka – Koordynator Projektu, która poprowadziła spotkanie.

W ramach przyjętego porządku obrad liderzy poszczególnych Pakietów Roboczych zostali zaproszeni przez prowadzącą do przedstawienia dotychczas osiągniętych wyników.

Przedstawiciele Komitetu Użytkowników pochwalili dotychczasowy postęp prac objętych projektem i podkreślili, że ważnym elementem jest rozpowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji na temat przewidywanych rezultatów badań, ponieważ wachlarz potencjalnych zastosowań opracowanych w ramach projektu laminatów jest bardzo szeroki.