• Polski
  • English

Aktualności

DZIEŃ PROMOCJI PROJEKTU CELPREG W DOMU BAWEŁNY W GDYNI

7 czerwca 2019

23 maja br w godz.11.00 – 15.00 w Sali Konferencyjnej w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się Seminarium pt. „Potencjał drzemiący we włóknach naturalnych szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw”. Celem seminarium była przede wszystkim promocja Projektu, a pośrednio – promocja włókien naturalnych jako przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu. Seminarium przyciągnęło przedsiębiorców zainteresowanych innowacyjnymi, biodegradowalnymi materiałami, jak również przedstawicieli środowiska naukowego zaangażowanych w opracowywanie ekologicznych rozwiązań. Wysoki poziom merytoryczny prezentacji zachęcał do ożywionej dyskusji oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a instytutami nauko-badawczymi i uczelniami wyższymi. Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali materiały promujące Projekt.
Przed Seminarium w godz. 9.00 – 11.00 odbyło się 3. Spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego i Komitetu Użytkowników, na którym przedstawiono i przedyskutowano wyniki realizacji poszczególnych „kroków milowych” Projektu w ramach prowadzonych badań, a także omówiono działania podjęte na rzecz promocji Projektu. Część uczestników tego spotkania wystąpiło na ww. Seminarium w roli lektorów promując Projekt