• Polski
  • English

Aktualności

Pierwsze spotkanie Poznań

25 czerwca 2018

Uczestników spotkania powitała dyrektor Instytutu dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof IWNiRZ będąca jednocześnie Kierownikiem Badań Projektu oraz dyrektor Izby Bawełny w Gdyni Katarzyna Święcicka – Koordynator Projektu. W ramach przewidzianego porządku obrad przedstawiciele partnerów projektu przedstawili zakres działalności i osiągnięcia reprezentowanych przez siebie instytucji, a także planowane prace i zadania w ramach projektu CORNET/24 Celpreg/3/2017.

Na spotkaniu wybrano również członków Komitetu Sterującego Projektu w osobach: Katarzyny Święcickiej (Przewodniczącej) oraz Małgorzaty Zimniewskiej i Svena Wüstenhagen (IMWS). Ustalono, że następne spotkanie Partnerów projektu i Komitetu Użytkowników odbędzie się na początku grudnia 2018 r. w siedzibie Izby Bawełny w Gdyni.