• Polski
  • English

Aktualności

TRZECIE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU CELPREG

7 czerwca 2019

W dniu 23 maja br. w godz. 9.00 – 11.00 w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się 3. Spotkanie Partnerów Projektu, Komitetu Sterującego i Komitetu Użytkowników, na którym przedstawiono i przedyskutowano wyniki realizacji poszczególnych „kroków milowych” Projektu w ramach prowadzonych badań, a także omówiono działania podjęte w celu promocji Projektu.
Po zakończeniu spotkania wszyscy jego uczestnicy wzięli udział w Seminarium „Potencjał drzemiący we włóknach naturalnych szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw” promującym Projekt.